profilpracodawcy.info

O nas

ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz  znaczącym producentem nawozów azotowych.

Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską SPOLANĄ a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej.

ANWIL S.A. swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej  polityki  jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie jakości, aby w pełni i w sposób trwały zaspokoić  wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.

Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii PN-EN ISO 14001 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowiska. Spółka realizuje międzynarodowy program ochrony środowiska: „Odpowiedzialność i Troska” uzyskując w 1997 roku tytuł realizatora programu „Odpowiedzialność i Troska”. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru ”EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia  Producentów Nawozów "Fertizers Europe".

Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki.

W swojej działalności ANWIL S.A. kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości Spółki, zawiera on  normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów jej działalności.

ANWIL S.A. przywiązuje dużą wagę do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wśród społeczności regionu. Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych jest wynikiem polityki, jaką przyjęła Spółka, a opartą na założeniu, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Kreowaniu wizerunku wśród społeczności lokalnej służą przedsięwzięcia wspierające sport, szeroko rozumianą kulturę, organizacje pomocowe, a także propagujące świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia.

ANWIL S.A. uczestniczy w propagowaniu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia poprzez  współorganizowanie konkursów chemicznych i wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym, organizację we Włocławku ogólnopolskiej akcji ”Drzewko za butelkę”. Promujemy także udział Spółki w programie proekologicznym „Odpowiedzialność i Troska”.

Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną wspierając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz pomagając ludziom najbardziej oczekującym pomocy.  W swojej działalności ANWIL S.A. od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją ORLEN Dar Serca.

Kontakt:
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
tel. 54/236-30-91


Strona www firmy
Polityka Prywatności